Exhibition Hanga @ STeM Sint Niklaas

Staging the Unknown (Evergreen)

© JORIS MARTENS 2014

De werken van Joris Martens beschrijven ruimte. Ruimte waaraan schijnbaar willekeurige objecten hun zin verlenen. De relatie van het individu en zijn omgeving staat daarbij centraal. Een grillige verzameling van prenten viert de onuitputtelijke verscheidenheid van het leven. De prenten zijn verslagen en tevens bouwplannen voor een architectuur van intimiteit.

Intimiteit betekent ook het wegvallen van het formele: Vaagheid, suggestie van de tekentaal is kenmerkend voor deze werken. Leegte en verbinding gaan met elkaar een relatie aan. De draad van het verhaal wordt losgelaten om in een groter verhaal of beweging te kunnen duiken. Een verhaal dat persoonlijk ingekleurd kan worden door de kijker.

In de huidige technologische ontwikkeling is de mens het spoor naar de natuur - naar zijn oorsprong- bijster. Reden te meer voor Joris Martens om een vormentaal te ontwikkelen die natuur ademt en een persoonlijke dialoog kan op gang trekken.