Rijksakademie Open Studios Amsterdam

© JORIS MARTENS 2006

'And/And'  unique lithograph used as animation frame

'And/And' unique lithograph used as animation frame

 

 

 

My work moves through different media. Drawing is the core, the heart of it. Drawings exist only at the moment when the viewer looks at them. Therefore I see drawings as actions. A set of actions becomes i.e. an installation or performance or a painting. In that way I create a platform that invites the viewer to co create or complete meaning.
Language and interactions are key factors in the study. Reading and understanding one another is enduringly a sensitive interplay.
I disagree with Descartes’ philosophy ‘Je pense donc je suis.’ I think : ‘J’ai des relations donc je suis.’ That’s why interaction is important in all my projects.
Joris Martens

 


 

Mijn werk beweegt zich doorheen verschillende media. Tekeningen vormen de kern of liever het hart ervan. Die tekeningen zijn acties of tools: Een tekening bestaat immers enkel wanneer iemand er naar kijkt.
Een groep van acties kan uitgroeien tot bijvoorbeeld een installatie, een performance of een schilderij. Op die manier creëer ik een platform dat de kijker uitnodigt verschillende standpunten in te nemen (te bewegen!) en betekenis te geven. De kijker wordt deelnemer. Communicatie - of het lezen en begrijpen van de ander - is steeds in wisselwerking én een precaire situatie.
Ik ga niet akkoord met Descartes’ denken ‘Je pense donc je suis.’ Ik denk: ‘J’ai des relations donc je suis.’ Daarom is interactie belangrijk bij alles wat ik doe.
Joris Martens